Waarom Zin & Zakelijkheid

Hoe vaak gebeurt het niet dat we, na een goed training, in de praktijk weer terugvallen op het oude vertrouwde gedrag? Vaak wordt in trainingen uitsluitend aandacht geschonken aan nieuw gewenst gedrag zonder daarbij aandacht te schenken aan psychologische dynamieken die ten grondslag liggen aan ons gedragsrepertoire. Zonder ook daar aandacht aan te schenken is het resultaat van een training vele malen minder.

Zin en Zakelijkheid onderscheidt zich doordat er niet alleen aandacht is voor prestatieverbeterende gedragsverandering maar doordat in de trainings- en coachings trajecten ook aandacht wordt geschonken aan de andere dimensie (fysiek, emotioneel, mentaal, zingeving) die ons handelen bewust of onbewust beïnvloeden.

Daarbij wordt gebruikt gemaakt van erkende modellen en technieken uit de westerse psychologie als ook beproefde methoden uit de oosterse filosofie. Uiteraard afgestemd op de wens van de klant.

 

Zin(geving): mensen authentiek en in hun volle potentie uiting te laten geven waartoe ze zich geroepen voelen. Het is een heel persoonlijke kwestie. Ieder mens heeft immers zijn eigen drijfveren. Maar het is belangrijk in teams en organisatie te zoeken naar deze gemeenschappelijke ambities en passies.

Zakelijkheid: allen de zoektocht naar zin levert nog geen prestaties op. Dat gebeurt door doelgerichte daden. Het is de verbinding tussen de zin en de doelgerichte acties die het uiteindelijke resultaat oplevert.