Visie & missie

Visie
”Er is een simpele reden waarom zoveel mensen ontevreden zijn met hun werk en waarom veel organisaties er niet in slagen gebruik te maken van de talenten, de vindingrijkheid en creativiteit van hun mensen. Mensen zijn geen dingen die gemotiveerd en gecontroleerd moeten worden, maar zijn vierdimensionale wezens, met lichaam, hoofd, hart en ziel. Bewust en onbewust kiezen mensen hoe zij zich willen geven op hun werk. Ze laten zich hierbij leiden door de manier waarop ze behandeld worden, door de mogelijkheid om alle vier onderdelen van hun menselijke aard in te zetten.”

(citaat uit Stephen R. Covey, De 8ste eigenschap)

Mijn visie is dat persoonlijke ontwikkeling je in staat stelt je eigen leven goed te organiseren en te bouwen aan een evenwichting leven. Mensontwikkeling is de sleutel tot duurzame organisatieontwikkeling. Organisaties ontwikkelen zich niet verder, dan de mensen binnen de organisaties zich ontwikkelen.

Missie
Ik zet mij met hart en ziel in om uw mensen te begeleiden om hun volle potentieel tot uitdrukking te brengen in hun werk. Ik stimuleer mensen naar zichzelf te kijken, hun eigen talenten en beperkingen te ontdekken en hen bewust te maken van de impact van hun eigen gedrag op anderen.

Wanneer de kwaliteiten van mensen worden ingezet voor resultaten die zij belangrijk vinden, ontstaat er een optimale samenwerking tussen mens en organisatie(doelstellingen)..

Mensen die iedere dag het beste in zichzelf naar boven halen brengen ook het beste naar boven in uw bedrijf. Geïnspireerde mensen zijn de belangrijke peilers voor een bloeiende en creërende organisatie.