Executive coaching

Goede leiders (ongeacht of je een functie hebt als leider of op een andere manier mensen leidt) inspireren – doordat ze echt zichzelf zijn, authentiek, geen spelletje spelen, hun echte eigen waarden met duidelijke passie nastreven. Je wilt in toenemende mate jezelf kunnen zijn, je persoonlijk belangrijke waarden kunnen realiseren in de interactie met je omgeving.

De kunst is verbinding te maken tussen waarden als inspiratie, zingeving, harmonie, zelfrealisatie, identiteit, visie, missie, zelfinzicht en deze integreren met de ‘harde’ waarden zoals economisch overleven in de markt, winst maken, een optimale carrière vinden, presteren, etc.

De uitdaging is om eerst bij jezelf diep te rade te gaan, en uit te vinden wat je echte eigen waarden zijn en je diepere overtuigingen daarachter. Die zijn immers bepalend voor wat je zelf graag en met passie uitdraagt – en waar je echt energie in wilt steken.

Bel voor een intake, dan onderzoeken we gezamenlijk je vragen en behoeften en stellen we vast of we een ‘klik’ hebben.