Personal coaching

Persoonlijke coaching bestaat uit ondersteuning bij vraagstukken in uiteenlopende situaties op het werk of in de persoonlijke leefomgeving. Jouw unieke talenten, krachten en ambities vormen het uitgangspunt voor de coaching. Ik help je om blokkades te overwinnen, je mogelijkheden te benutten en doelen te realiseren.

Authentiek gedrag is gedrag dat voortkomt uit je echte ik, in plaats van uit je ego. Ego-gedrag heeft veelal te maken met je aanpassen aan wat er van je verwacht wordt, of overlevingsstrategieën (bv je kwetsbaarheid afdekken). Dit geeft onecht gedrag. Als je gedrag voortkomt uit authenticiteit, val je samen met wie je op dat moment bent en waar je voor staat.

Er is moed voor nodig om je eigen ideeën uit te dragen vanuit de kracht van het unieke individu dat je bent.

Je bent dan iemand die luistert naar de eigen innerlijke stem, die je helpt om de binnenwereld en de buitenwereld met elkaar in overeenstemming te brengen. Om dat te bereiken, moet je onder ogen zien wat je belemmeringen zijn. Het helpt als je contact maakt met je eigen kracht, maar ook met je eigen kwetsbaarheid. Je kunt immers alleen echt zijn als je contact hebt met jezelf in het NU-moment, zonder correctie. Pas dan kunnen je talenten en je innerlijke kracht ten volle worden ingezet en benut.