Persoonlijke effectiviteit en leiderschap

Mensen die ongeacht hun functie in de organisatie een “medewerker met impact en effect” worden, weten hun innerlijke drijfveren om te zetten in daadkrachtig handelen overeenkomstig met de gestelde organisatiedoelen.

Persoonlijke effectiviteit is dus niet iets wat je na een paar dagen hebt of kunt. Het is een proces.
En op elk moment kun je ermee beginnen.

Voelen is slim
Eén van de belangrijkste pijlers van de trainingen is bewustwording van gevoelens. Gevoel wordt steeds meer erkend als de meest krachtige hulpbron van de mens. Gevoel geeft informatie over zaken die wezenlijk zijn. Communicatie is duidelijker en levendiger als deze gebaseerd is op het kennen en uiten van gevoelens.

De kracht van de gedachte
De mens heeft het unieke vermogen om te denken en te redeneren. Gedachten zijn een constante stroom informatie. Door het bestuderen van de gedachten wordt inzicht verkregen in patronen en overtuigingen. Beperkende overtuigingen kunnen dan vervangen worden door strategieën die ondersteunend zijn voor het bereiken van de gestelde doelen.

Bezieling
Bezieling ontstaat als je in staat bent veel van je persoonlijke waarden en zijnskwaliteiten tot uitdrukking te brengen in je dagelijkse leven. Werken met de passie van bezieling heeft creatieve resultaten. Bezieling creëert vreugde en rijkdom op alle terreinen waarop het gericht is.

Mensen die iedere dag het beste in zichzelf naar boven halen brengen ook het beste naar boven in uw bedrijf. Geïnspireerde mensen zijn de belangrijke peilers voor een bloeiende en creërende organisatie.