Teamcoaching/training samenwerken

Bij de begeleiding van een team zoeken we naar een optimale balans tussen individualiteit en gemeenschappelijkheid. We werken aan het vrijmaken van de juiste individuele kwaliteiten en aan de bevorderende en belemmerende aspecten in de teamdynamiek. Vragen die we hierbij centraal stellen zijn:
● Waar ligt de uitdaging van het team?
● Wat heeft elk teamlid nodig om zich optimaal in te zetten?
● Hoe verhouden de teamleden zich tot elkaar?

De verschillende ambities, kwaliteiten en overtuigingen van teamleden bepalen voor een groot deel de wijze waarop een team functioneert. Succesvolle teams gebruiken de aanwezige diversiteit zonder de gemeenschappelijkheid uit het oog te verliezen.

Een team kan pas volledig tot zijn recht komen, als de teamleden voluit zichzelf durven neerzetten; met hun kwaliteiten én hun eigenaardigheden. Het is dan de kunst om met elkaars eigenaardigheden om te gaan.

Efficiënt samenwerken
Op basis van kwaliteiten en ambities kunnen de teamtaken zo worden verdeeld dat elk teamlid optimaal tot zijn recht komt. Zin en Zakelijkheid kijkt samen met de teamleden naar de kwaliteiten van elk individu en naar de mogelijke valkuilen. We zetten een actieplan op met als doel een nog  efficiëntere samenwerking! Ook bij de implementatie hiervan in de dagelijkse praktijk kan Zin en Zakelijkheid u begeleiden.

Het resultaat
Wat levert de training samenwerken u op?

  • uw medewerkers zien en voelen dat ze zelf de sleutel tot succes zijn;
  • u zult ontdekken dat individuele doelstellingen van medewerkers erg overeenkomen met de gemeenschappelijke bedrijfsdoelstellingen;
  • u en uw medewerkers zien opeens mogelijkheden in plaats van beperkingen;
  • u ziet het positieve effect van oprechte, eerlijke en open communicatie op de hele organisatie;
  • er worden makkelijker knopen doorgehakt, richtingen bepaald en stappen gezet voor daadwerkelijke veranderingen die blijvend zijn;
  • praten ‘over elkaar’ wordt praten ‘met elkaar’;
  • uw medewerkers gaan (weer) met plezier naar hun werk, waardoor het resultaat op alle gebieden met sprongen vooruit gaat.

Kortom: de kwaliteit van communiceren, samenwerken, resultaat en plezier groeit, omdat uw organisatie (weer) oog heeft voor de individuele en gezamenlijke belangen binnen het bedrijf. Door bewuster aandacht te geven aan de manier van samenwerken start de cultuurverandering in de organisatie waar ze moet starten: bij de medewerkers en de teams, uw belangrijkste kapitaal!

Geïnteresseerd? Neem dan contact op!