Communicatietrainingen

Graag ondersteunen wij dan ook organisaties die inzien dat zakelijk succes afhankelijk is van het wederzijds vertrouwen en respect dat bestaat tussen mensen in en om de organisatie. Hierdoor ontstaat een open en communicatief sterk klimaat waardoor creativiteit, persoonlijke groei, werkplezier, teamspirit en wederzijds respect ontstaan. De basis voor een goed bedrijfsresultaat op alle gebied.

Wanneer we elkaar echt begrijpen, openen we de poort naar creatieve oplossingen
Volgens Covey komen bijna alle problemen voort uit slechte communicatie. Niet iedereen beschikt over het talent om empatisch te luisteren naar zijn gesprekspartner. Wanneer u echter investeert om éérst uw collega te begrijpen, zult u merken dat u zelf beter begrepen wordt. We hebben de neiging om dit om te draaien. Veel mensen luisteren niet met de intentie om te begrijpen, maar om te reageren. Gaat u maar eens na: hoe vaak hoort u opmerkingen in de trant van “Ik weet wat je bedoelt, dat heb ik ook…”.

Echt luisteren. Dit kunt ook binnen uw organisatie realiseren door een cultuur te creëren waar ruimte is voor het geven en ontvangen van feedback. Bovendien is het belangrijk om zorgvuldig aandacht te besteden aan het zien en interpreteren van de non verbale communicatie van uw gesprekspartner. Door empatisch te luisteren laat u merken open te staan voor de mening en potentieel van uw collega.

Wat is het resultaat
Wat is het uiteindelijke effect voor de mensen en voor de organisatie?

  • mensen zien en voelen dat ze zelf de sleutel tot succes zijn;
  • u beseft plotseling dat individuele doelstellingen van medewerkers erg overeenkomen met de gemeenschappelijke bedrijfsdoelstellingen;
  • mensen zien opeens mogelijkheden in plaats van beperkingen;
  • u ziet wat het effect is van oprechte, eerlijke en open communicatie op de hele organisatie;
  • er worden makkelijker knopen doorgehakt, beslissingen genomen, richtingen bepaald en stappen gezet voor daadwerkelijke verandering die blijvend is;
  • praten ‘over elkaar wordt praten met elkaar’;
  • mensen gaan (weer) met plezier naar hun werk, waardoor het totale resultaat op alle gebied met sprongen vooruit gaat.

Kortom: de kwaliteit van communiceren, samenwerken, resultaat en plezier groeit, omdat de organisatie oog heeft voor de individuele en gezamenlijke belangen binnen het bedrijf. Door bewuster aandacht te geven aan de interne communicatieprocessen start de cultuurverandering in de organisatie waar ze moet starten: bij de medewerkers, uw belangrijkste kapitaal!